KURSY JĘZYKA POLSKIEGO DLA OBCOKRAJOWCÓW

 • bezpłatny test kwalifikacyjny (pisemny i ustny)
 • małe, międzynarodowe grupy
 • nauka w miłej i przyjaznej atmosferze
 • bezpłatne materiały dodatkowe
 • zajęcia 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne (60 godzin lekcyjnych w semestrze)
 • zajęcia 1 raz w tygodniu po 3 godziny lekcyjne (48 godzin lekcyjnych w semestrze)

POLISH FOR FOREIGNERS COURSES

 • free diagnostic test (written and oral)
 • small, international groups
 • learning in a pleasant and friendly atmosphere
 • free additional materials
 • classes are 2 x 45 min. twice per week (60 x 45 min. per semester)
 • classes are 3 x 45 min. once a week (48 x 45 min. per semester)

stańczyk

 

Semestr październik 2023 – luty 2024

grupy A1-C1  1200 PLN  60 godzin lekcyjnych zajęcia 2 x tygodniowo

groups A1-C1 1200 PLN 60 lesson hours classes twice a week

grupy A1-C1 960 PLN 48 godzin lekcyjnych, zajęcia 1 x tygodniowo

groups A1-C1 960 PLN 48 lesson hours, classes once a week

Lektorzy

Katarzyna Grzywnowicz
Aneta Sobczak