Język angielski często określany jest jako pierwszy uniwersalny język ludzkości. W wielu krajach funkcjonuje jako język urzędowy chociaż nie jest tam językiem ojczystym. Jest oficjalnym językiem ONZ i zdecydowanie najczęściej używa się go w kontaktach międzynarodowych. Jako język urzędowy funkcjonuje na terytoriach zależnych Wielkiej Brytanii oraz w większości jej byłych kolonii i dominiów. Angielski jako ojczysty używany jest w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Irlandii, Australii, Kanadzie (częściowo), Nowej Zelandii, RPA (częściowo).
Angielski jest językiem bardzo zróżnicowanym geograficznie. Poszczególne dialekty różnią się fonetyką słownictwem i częściowo gramatyką. Angielski wywodzi się z języków zachodniogermańskich a narodził się z dialektów anglo-fryzyjskich przyniesionych na wyspy przez germańskich osadników oraz wojska imperium rzymskiego z terenów dzisiejszej Holandii i północnych Niemiec. Staroangielski w początkowej fazie rozwoju był mieszaną grupą dialektów ale w końcu przewagę zdobył zachodniosaski. Staroangielski ewoluował pod wpływem dwóch okresów inwazyjnych w dziejach wysp. Wikingowie, którzy w VIII i IX wieku skolonizowali część wysp mieli ogromny wpływ na zmiany językowe i przenikanie języka skandynawskiego. W IX wieku Normanowie posługujący się starofrancuskim rozwinęli anglo-normańską odmianę języka angielskiego. Od tego czasu angielszczyzna stała się językiem mieszanym.
Szacuje się, że w chwili obecnej angielski jest językiem ojczystym dla ponad 400 mln ludzi a posługuje się nim ponad 1,5 miliarda ludzi na świecie.

Język angielski Łódź

Semestr: marzec 2024 – czerwiec 2024

rabat dla stałych słuchaczy 70 zł

angielski

Cennik

 • grupy podstawowe beginners and false beginners
  • 2×2 – 56 godzin (45 min.) – koszt 1120 zł
  • 1×3 – 45 godzin (45 min.) – koszt 920 zł
 • grupy średnio zaawansowane pre-intermediate
  • 2×2 – 56 godzin (45 min.) – koszt 1120 zł
  • 1×3 -45 godzin (45 min.) – koszt 920 zł
 • grupy średnio zaawansowane intermediate
  • 2×2 – 56 godzin (45 min.) – koszt 1130 zł
  • 1×3 -45 godzin (45 min.) – koszt 920 zł
 • grupy zaawansowane upper-intermediate
  • 2×2 – 56 godzin (45 min.) – koszt 1180 zł
  • 1×3 -45 godzin (45 min.) – koszt 950 zł
 • grupy egzaminacyjne FCE
  • 2×2 – 56 godzin (45 min.) – koszt 1150 zł
  • 1×3 -45 godzin (45 min.) – koszt 950 zł
 • grupy egzaminacyjne CAE
  • 2×2 – 56 godzin (45 min.) – koszt 1150 zł
  • 1×3 – 45 godzin (45 min.) – koszt 950 zł
 • grupy egzaminacyjne PROF.
  • 2×2 – 56 godzin (45 min.) – koszt 1600 zł
 • grupy bussines english
  • 2×2 – 56 godzin (45 min.) – koszt 1120 zł
  • 1×3 -45 godzin (45 min.) – koszt 920 zł

Lektorzy

Diego Gorzynski (native)

Aneta Salamonowicz

Beata Jaworska

Paulina Woźniczak

Marcin Banasiak

Paweł Czajczyński