Kursy językowe dla dzieci odbywają się w dwóch systemach – raz w tygodniu po trzy godziny lekcyjne lub dwa razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne. Prowadzone są przez wyspecjalizowanych lektorów przygotowanych do pracy z dziećmi. Program,  dostosowany do konkretnej grupy wiekowej,  został przygotowany przez naszych lektorów  oraz nauczycieli i pedagogów szkolnych.