Od wielu lat organizujemy kursy przygotowawcze do matury z języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego i francuskiego. Zajęcia prowadzone są przez egzaminatorów a materiał jest zgodny z obowiązującym materiałem zatwierdzonym przez Ministerstwo Edukacji. Kurs obejmuje wszystkie bloki tematyczne oraz zagadnienia gramatyczne przewidziane podczas egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym i podstawowym. Stosowana podczas zajęć metoda komunikatywna z silnym naciskiem na rozwój języka funkcjonalnego pozwala na szybkie przełamanie bariery językowej.

Zapraszamy na kursy maturalne 2018

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne lub raz w tygodniu po 4 godziny lekcyjne. (90 godzin lekcyjnych)
Koszt przygotowania wynosi 990 zł. Termin przygotowania: październik 2017-kwiecień 2018.