Oblicza się, że około 300 mln ludzi na świecie posługuje się językiem francuskim, który należy do grupy języków romańskich. 65 mln Francuzów, 5 mln Belgów, 1 mln Szwajcarów oraz 8 mln mieszkańców Kanady (Quebeck oraz Ontario i Nowy Brunszwig). Około 200 mln mieszkańców globu używa języka francuskiego w życiu codziennym. W 54 krajach jest językiem urzędowym w samych krajach Maghrebu (byłe kolonie Francji) porozumiewa się nim około 70 mln ludzi. W Afryce najbardziej rozpowszechniony jest w Algierii, Maroku, i Tunezji choć nie jest tam językiem urzędowym. Jest językiem urzędowym dla około 95 mln mieszkańców czarnej Afryki. Około 2 mln potomków osadników francuskich używa do dzisiaj tego języka w USA kultywując przy tym francuską tradycje i obyczaje (Luizjana i Maine). Około 100 tysięczna społeczność we Włoszech porozumiewa się w tym języku. Posługują się nim mieszkańcy dawnych Azjatyckich kolonii (Laos Kambodżą, Wietnam) jak również mieszkańcy Libanu i Bliskiego Wschodu. W rankingu ilości osób posługujących się danym językiem francuski zajmuje 6 miejsce na świecie.
francuskiJęzyk francuski wywodzi się z łaciny do której jest zbliżony gramatyką i słownictwem. Duży wpływ na jego rozwój miały języki germańskie oraz języki celtyckie (Galowie) jak również Starogrecki. Przez dekady język francuski pełnił podobną rolę w świecie jak dzisiejszy angielski. Jego światowy rozkwit nastąpił w XVIII wieku. Stał się językiem modnym szczególnie wśród artystów, ludzi wykształconych oraz arystokracji.

Język francuski Łódź:

 • grupy podstawowe,
 • grupy średnio zaawansowane,
 • grupy zaawansowane,
 • grupy egzaminacyjne.

Cennik na semestr

rabat dla stałych słuchaczy 70 zł

marzec – czerwiec 2024

 • grupy podstawowe A1, A1+:
  • 56 godzin lekcyjnych (45 min.) koszt – 1120 zł
  • 45 godzin lekcyjnych (45 min.) koszt – 920 zł
 •  grupy średnio zaawansowane A2, A2+:
  • 60 godzin lekcyjnych (45 min.) koszt – 1120 zł
  • 48 godzin lekcyjnych (45 min.) koszt – 920 zł
 •  grupy zaawansowane B1, B2, C1:
  • 60 godzin lekcyjnych (45 min.) koszt – 1150 zł
  • 48 godzin lekcyjnych (45 min.) koszt – 950 zł
 •  grupy egzaminacyjne:
  • 60 godzin lekcyjnych (45 min.) koszt – 1150 
  • 48 godzin lekcyjnych (45 min.) koszt – 950 zł

Lektorzy
Beata Czerwińska

Patrycja Grabis