Język rosyjski należy do grupy języków wschodniosłowiańskich. Rosyjski należący do rodziny języków indoeuropejskich powstał z języka prasłowiańskiego a duży wpływ na jego rozwój miał język cerkiewnosłowiański. Jest językiem ojczystym dla około 145 mln ludzi a jego znajomość deklaruje około 250-300 mln. Języki pokrewne to ukraiński i białoruski.
Język rosyjski zapisywany jest grażdanką – uproszczona wersja cyrylicy wprowadzona przez Piotra Wielkiego i uproszczona w 1918 roku.. Wyróżniamy trzy grupy dialektów: północne, południowe, przejściowe.
Niegdyś szeroko rozpowszechniony w krajach Układu Warszawskiego gdzie jego nauczanie było obowiązkowe. Posiada swoich użytkowników w Stanach Zjednoczonych, Ukrainie, Łotwie, Litwie i Estonii, Izraelu, Uzbekistanie, Brazylii, Mołdawii, Kanadzie, w Niemczech, Azerbejdżanie, Armenii, Turkmenistanie, Tadżykistanie, Grecji, Australii, Rumuni, Finlandii i Polsce.
Zajmuje 7 miejsce w rankingu ilości osób na świecie mówiących danym językiem.

Język rosyjski Łódź

kursy wakacyjne

kurs 24 godzinny 480 zł

kurs 33 godzinny 660 zł

Cennik na semestr: marzec-czerwiec 2024

 • grupy podstawowe A1, A1+:
  • 56 godzin lekcyjnych (45 min.) koszt – 1200 zł
  • 45 godzin lekcyjnych (45 min) koszt – 970 zł
 •  grupy średnio zaawansowane A2,A2+:
  • 56 godzin lekcyjnych (45 min.) koszt – 1200 zł
  • 45 godzin lekcyjnych (45 min) koszt – 970 zł
 •  grupy zaawansowane B1,B2,C1:
  • 56 godzin lekcyjnych (45 min.) koszt – 1230 
  • 45 godzin lekcyjnych (45 min) koszt – 1000 zł
 •  grupy egzaminacyjne:
  • 56 godzin lekcyjnych (45 min.) koszt – 1230 zł
  • 45 godzin lekcyjnych (45 min) koszt – 1000 zł

Lektorzy
Aneta Sobczak – Szmajda