Certificate of Proficiency in English to uznawany na całym świecie certyfikat z języka angielskiego na poziomie biegłości językowej. Egzamin ten jest uznawany przez MEN jako dokument świadczący o znajomości języka angielskiego wymaganej od pracowników ministerstwa, udokumentowanie kwalifikacji językowych przewodników turystycznych oraz pilotów wycieczek, a także udokumentowanie kwalifikacji językowych przekwalifikowujących się nauczycieli. Spełnia wymagania językowe stawiane przez wiele anglojęzycznych uniwersytetów i instytucji edukacyjnych przy rekrutacji studentów.
Certyfikat CPE jest ważny bezterminowo.