Rosyjski

Język rosyjski należy do grupy języków wschodniosłowiańskich. Rosyjski należący do rodziny języków indoeuropejskich powstał z języka prasłowiańskiego a duży wpływ na jego rozwój miał język cerkiewnosłowiański. Jest językiem ojczystym dla około 145 mln ludzi a jego znajomość deklaruje około 250-300 mln. Języki pokrewne to ukraiński i białoruski.

Język rosyjski zapisywany jest grażdanką – uproszczona wersja cyrylicy wprowadzona przez Piotra Wielkiego i uproszczona w 1918 roku.. Wyróżniamy trzy grupy dialektów: północne, południowe, przejściowe.

Niegdyś szeroko rozpowszechniony w krajach Układu Warszawskiego gdzie jego nauczanie było obowiązkowe. Posiada swoich użytkowników w Stanach Zjednoczonych, Ukrainie, Łotwie, Litwie i Estonii, Izraelu, Uzbekistanie, Brazylii, Mołdawii, Kanadzie, w Niemczech, Azerbejdżanie, Armenii, Turkmenistanie, Tadżykistanie, Grecji, Australii, Rumuni, Finlandii i Polsce.

Zajmuje 7 miejsce w rankingu ilości osób na świecie mówiących danym językiem.

Język rosyjski Łódź

Cennik na semestr marzec – czerwiec 2018

rosyjski

 • grupy podstawowe A1:
  • 56 godzin lekcyjnych (45 min.) koszt – 590 zł
  • 45 godzin lekcyjnych (45 min) koszt – 530 zł
 •  grupy średnio zaawansowane A2,B1:
  • 56 godzin lekcyjnych (45 min.) koszt – 640 zł
  • 45 godzin lekcyjnych (45 min) koszt – 580 zł
 •  grupy zaawansowane:
  • 56 godzin lekcyjnych (45 min.) koszt – 670 zł
  • 45 godzin lekcyjnych (45 min) koszt – 600 zł
 •  grupy egzaminacyjne:
  • 56 godzin lekcyjnych (45 min.) koszt – 670 zł
  • 45 godzin lekcyjnych (45 min) koszt – 600 zł

Lektorzy

Aneta Sobczak – Szmajda

Martyna Pionko