First Certificate in English

First Certificate in English jest jednym z najbardziej popularnych egzaminów z języka angielskiego na świecie na poziomie średnio-zaawansowanym. Spełnia wymagania językowe stawiane przez wiele anglojęzycznych uniwersytetów i instytucji edukacyjnych przy rekrutacji studentów.Uznawany jest także jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.

Certyfikat FCE jest ważny bezterminowo.